Historiegruppe

Historiegruppe for Kvitholmen Fyr:

 

Gruppen er ledet av Henry Ståle Farstad.

 

Medlemmer: Jonny Lyngstad – Randi Slatlem – Anne Lise og Reidar Johnsen

 

Møtereferater (ikke alle ligger her)

 

Møtereferat Historiegruppe 12.05.2009