Aktiviteter

Årsplan Kvitholmens Venner 2015

Rekkverk oppe på fyret
Dette er et spennende prosjekt hvor målet er å gjenreise rekkverket som en gang stod på toppen av fyret. Gledelig er det at vi nå har fått de nødvendige godkjennelsene fra fylkeskonservator og fra Eide kommune. Prosjektet er finansiert gjennom et spleiselag. Uten denne velviljen hadde dette aldri latt seg realisere.

 

Takk til dere som har støttet prosjekter:

 

Kystverket  20.000 kr

 

Nordmøre og Romsdal Friluftsråd  10.000 kr

 

Eide kommune  20.000 kr

 

Fræna kommune 20.000 kr

 

Oshaug metall 10.000 kr

 

Ingv Smørholm & Sønner 10.000 kr

 

kvitholmens Venner 10.000 kr

 

Flytebrygger
Det er på plass ei brygge i havna. Vi forventer å kunne legge ut ei brygge til på innsiden av Kvitholmen i 2007, slik at fyrstasjonen også kan bli tilgjengelig for de som kommer i større båter. Denne brygga blir kun liggende i sommerhalvåret.