Historie

fBilde 2 historie


Postkort fra 1900 tallet


Bilde av fyrstasjonen


Fyrstasjonen sett fra sydøst. Foto før 1900, Kystdirektoratet. 


Dette bildet viser det opprinelige fyret i full høyde. For å gi plass


til ny større lykt måtte man kappe toppen av tårnet. Dette arbeidet


var ferdig i 1906.


Bilde3


 Hvem som er med på dette bildet har vi ikke fått rede på.


 


Bilde4


 Bildet er tatt en gang på 1900 tallet.Fyrmester Henrik Kristian Winter Utheim, datter Hedvig Utheim,


minstejenta  Agnes Utheim (gift Agnes Utheim Lange),


Henrik sin kone Olida Regine Utheim, Henning Utheim (sønn)


Opphavsrett Agnes Utheim Lange


 


 


Agnes Utheim Lange, Olida Regine Utheim og Hedvig Utheim


Opphavsrett Agnes Utheim Lange


 


 Henrik Kristian Winter og Henrik sin kone Olida Regine, sitter på trappa (til fyrmesterboligen) som er vendt mot naustet.Opphavsrett Agnes Utheim Lange


  Maleri fra ca 1890


Fotoer av et maleri fra Kvitholmen fyr som stammer fra Andreas Brekke som var fyrvokter der fra 1864-1890. Trond B Brekke har i dag maleriet etter sin oldefar.


Fyret tilstelning ca1950


Dette bildet har vi fått fra Stig Heimen på Eide. Bildet er fra ca 1950 og viser godt hvordan fyret så ut med lyktehuset på toppen.