Ny medlem

Klikk på linken: Medl. kont. 2015-2016

Husk å merke hvem betalingen gjelder.

Har du e-post så er det fint om du også sender en melding til venneforeningen om din adresse:kvitholmen@gmail.com