Besøk på Kvitholmen

Postens pensjonistforening 29.05.13

Postene pensjonistforening avd Molde var på besøk Onsdag 29.05. En fantastisk dag fikk de på fyrstasjonen i havblikk.