Bli medlem

Kontingent er for tiden

kr 200 for enkeltpersoner

kr 300 for familiemedlemskap.

Lag og organisasjoner/Bedrift er kr 500.

Innbetaling skjer til konto nr: 3932 01 12854.

Du kan også benytte VIPS, vårt nr er 749794