Bli medlem

Kontingent er for tiden kr 200 for enkeltpersoner og kr 300 for familiemedlemskap.

Lag og organisasjoner/Bedrift er kr 500.

Innbetaling skjer til konto nr: 3932 01 12854. Du kan også benytte VIPS, vårt nr er 110851(søk etter dette nr under kjøp noe)